ഇരുട്ട് കോരി വെയിലത്തിട്ട്

ഇരുട്ട് കോരി വെയിലത്തിട്ട്

വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ നീതിരഹിതമായ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നിശിതമായ ഒരു യുക്തിബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് അവഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ അതില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ? നമ്മുടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിലെ കാപട്യങ്ങൾക്കും അശ്ലീലതകൾക്കുമെതിരെ രൂപംകൊള്ളുന്ന ക്ഷുഭിതമാനവികതയുടെ മുഴക്കങ്ങൾ. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ നക്ഷത്രശോഭ നിറച്ച പ്രതിഭാശാലികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ … ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ ആത്മസഞ്ചാരങ്ങൾ.

മഹാഭാരതത്തിലൂടെ

മഹാഭാരതത്തിലൂടെ

“ഈ പുസ്തകം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. വളരെ ലളിതവും വ്യക്തവുമായ ഭാഷയിൽ യാതൊരു സങ്കീർണ്ണതകളുമില്ലാതെയാണ് മുല്ലക്കര എഴുതുന്നത്. വർത്തമാനം പറച്ചിലിലൂടെ, ഇതിഹാസ കാലഘട്ടത്തിലെ അമാനുഷരുടെയൊക്കെ കൈപിടിച്ചുനടക്കുവാൻ സാധാരണക്കാരനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ”
– സുഗതകുമാരി

കഞ്ഞികൾ കറികൾ ചമ്മന്തികൾ

sumasivadas

പുത്തരിക്കഞ്ഞി, പാൽക്കഞ്ഞി, വിഷുക്കഞ്ഞി, ഇറച്ചിക്കഞ്ഞി, മരുന്നുകഞ്ഞി എന്നിങ്ങനെ പലതരം കഞ്ഞികൾ. തൊട്ടു കൂട്ടാനായി പലതരം ചമ്മന്തികളും അച്ചാറുകളും. കായ്‌ത്തോരൻ, കപ്പപ്പുഴുക്ക്, അസ്‌ത്രം തുടങ്ങി അറുപതിലേറെ വിഭവങ്ങൾ.

കാഴ്‌ചക്കപ്പുറം എ കെ ആന്റണി

antony

എ കെ ആന്റണിയുടെ ശരീരഭാഷ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ഇണങ്ങുന്നതില്ല. തീപ്പൊരി പ്രാസംഗികനല്ല, ബുദ്ധിജീവി പരിവേഷമില്ല, ശുപാർശകളില്ല, ഒരു സമുദായവും കൂട്ടിനില്ല, പണത്തിന്റെ പിൻബലമില്ല, കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പ്രിയപുത്രനല്ല, എന്നിട്ടും പലപ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയായി. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി വരെയായി. ആ രാഷ്‌ട്രീയകൗശലം പരിശോധിക്കുന്ന വിമർശനപരമായ ജീവചരിത്രം.

ബിരിയാണി മുതൽ തൈരുസാദം വരെ

biriyani

ബിരിയാണികൾ, പുലാവുകൾ, കിച്ച്ഡികൾ, റൈസുകൾ, പൊങ്കലുകൾ, കഞ്ഞികൾ. നാടൻ മറുനാടൻ പലനാടൻ റൈസ് വിഭവങ്ങൾ. ആധികാരികം, അതിലളിതം, അതീവഹൃദ്യം.

വിവേകമൂറും കഥകൾ

vivekamoorum kathakal

ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയെ മനുഷ്യനാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കഥകളാണ് പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവേകം വളർത്തുന്ന കഥകൾ, ധർമ്മബോധം പകരുന്ന കഥകൾ, ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്ന കഥകൾ, മനസ്സിന്റെ ചക്രവാളത്തെ വികസ്വരമാക്കുന്ന കഥകൾ, കുഞ്ഞുമനസ്സുകളെ വലിയ മനസ്സുകളാക്കുന്ന കഥകൾ.