വീട്ടിലൊരു സദ്യ

Veettil Oru Sadyaപരിപ്പ്, പപ്പടം, സാമ്പാർ, കാളൻ, അടപ്രഥമൻ, പഴപ്രഥമൻ, അവിയലും തോരനും ഓലനും, പച്ചടിയും കിച്ചടിയും, ഉപ്പേരികൾ, ചിക്കൻ-പെപ്പർ-ജീര ഫ്രൈ, ഉള്ളിക്കോഴി, മട്ടൻ കറി, ബീഫ് ഉലർത്ത്, മീൻ കറികൾ, പ്രോൺസ് വട, ബിരിയാണി, മോരു കാച്ചിയത്, തൈര് പഴം പാനി, പുഡ്ഡിങ്ങുകൾ എന്നിങ്ങനെ അതീവരുചികരമായ നാടൻ വിഭവങ്ങളുമായി വീട്ടരൊരു സദ്യ ഒരുക്കാൻ ഇതാ ഒരു കൈപ്പുസ്തകം. വീട്ടിലെ സദ്യ വിശേഷപ്പെട്ട വിരുന്നാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA

Recipes
Author: Suma Sivadas
Publisher: Keerthi Books, Kollam
Paper Back
Pages: 120
Price: INR 100

Discuss This Book