ഹൃദ്രോഗം കേരളീയരില്‍

“ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആഹാരരീതി, പുകവലി, കൊളസ്‌ട്രോള്‍ കൂട്ടുന്ന ജീവിതശൈലി, വ്യായാമരാഹിത്യം, മാനസികപിരിമുറുക്കം തുടങ്ങിയവയേക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി, ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു..” അവതാരികയില്‍ ഡോ. സി. കെ. രാമചന്ദ്രന്‍.

Title: Hrudrogam Keraleeyaril
Health Science
Author: Dr G Vijaya Raghavan
Publisher: Sankeerthanam Publications, Kollam
Paper Back
Pages: 135
Price: INR 70

Discuss This Book