സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ

കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും മലയാളിയുടെ ആകുലതകളും സക്കറിയയുടെ വാക്കുകളില്‍. ആഗോളവത്കരണം എന്ന അശ്ലീലപദം, എലിപ്പത്തായത്തിലെ മലയാളി, അമൃതാനന്ദമയി ഭരിച്ചാലെന്ത്?, കരിമണലിന്റെ കാപട്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങി 25 ആര്‍ജവമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍. 2004-ല്‍ ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്.

Title: Sthuthiyayirikkatte
Essays
Author: Zacharia
Publisher: Sankeerthanam Publications, Kollam
Paper Back
Pages: 92
Price: INR 65

Discuss This Book