മുഖച്‌ഛായ

Mukhachayaകാലത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ ഓരോ മുഖവും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഛായയാണ്. കേരളീയതയുടെ പരിഛേദമാണ് ഈ മുഖങ്ങൾ. ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനിടെ ശ്രീജിത്ത് കെ വാര്യർ മലയാള മനോരമയിൽ എഴുതിയ 27 വ്യക്തിരേഖകളുടെ സമാഹാരം. തോമസ് ജേക്കബിന്റെ മുഖക്കുറിപ്പ്.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA.BiZ

Features
Author: Sreejith K Warier
Publisher: Sankeerthanam Publications, Kollam
Paper Back
Pages: 152
Price: INR 60

Discuss This Book