ചപ്പാത്തികൾ ചപ്പാത്തിക്കറികൾ

Chapathikal Chapathi Currykalവിവിധയിനം ചപ്പാത്തികൾ, ഫുൽക്കകൾ, ബൂരികൾ, ആലു മൂലി മേത്തി പറോട്ടകൾ, ഖുബ്ബൂസുകൾ, ഹമ്മസ് റൊട്ടികൾ, അനേക തരം ദാലുകൾ, സബ്‌ജികൾ, മിക്സഡ് സബ്‌ജികൾ, പനീർ കറികൾ എന്നിങ്ങനെ അറുപതിലേറെ വിഭവങ്ങളുടെ പാചകക്കുറിപ്പുകളുമായി സുമ ശിവദാസ്.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA

Recipes
Author: Suma Sivadas
Publisher: Keerthi Books, Kollam
Paper Back
Pages: 108
Price: INR 100

Discuss This Book