ഡീറ്റക്‍ടീവ് പുഷ്‌പരാജ് സി.ബി.ഐ.

കോട്ടയം പുഷ്പനാഥിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഡീറ്റക്‍ടീവ് നോവലുകളിലൊന്ന്. ഒരുകാലത്ത് മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ വാരികകളില്‍ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഡീറ്റക്‍ടീവ് പുഷ്‌പരാജ്.

Title: Detective Pushparaj CBI
Detective Novel
Author: Kottayam Pushpanath
Publisher: Keerthi Books, Kollam
Paper Back
Pages: 119
Price: INR 70

Discuss This Book